خانه جهاد و ایثار

خانه جهاد و ایثار

معرفی خانه جهاد و ایثار

ماده 1: تعاريف

1-1 خانه جهاد و ايثار: خانه جهاد از اركان اجرايي مديريت محله مي باشد، كه مشاوره و كمك به اجرا و نهادينه سازي مديريت جهادي و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت و همچنين گفتمان حركت هاي جهادي را بر اساس ضوابط ابلاغي از سوي اداره كل فرهنگي شهرداري تهران بر عهده دارد. ١٠٨ آ شنايي با ساختار، اهداف، رویکردها و محورهای فعالیت خانه هاي مدیریت محلات شهر تهران

2-1 جهاد: منظور از جهاد در اين سند و فعاليت هاي مورد انتظار از خانه مربوطه، به سختي انداختن جاني و مالي خويشتن براي تحقق آرمان ها وارزش هاي اسلامي است.

ماده 2: اهداف

1- ترويج فرهنگ و اخلاق جهاد، مقاومت، ايثار و شهادت در متن و بطن جامعه به هدف اعتلاي ميهن اسلامي از طريق افزايش مشاركت هاي مردم ي به خصوص در بين جوانان؛

2- ترويج عملي مديريت و تفكر جهادي در مقياس محل هاي؛

3- نهادينه سازي روحيه اخلاص و ايثار در تعاملات و فعاليت هاي مختلف، در سطوح مختلف بين مسئولين محل هاي و شهروندان؛

4- ارائه مدلي اجرايي در جهت توسعه مشاركت هاي مردم ي در قالب حركت هاي جهادي و ايثارگري محله محور؛

5- تلاش در جهت از بين بردن دو منكر بزر گ فقر و تكاثر و ترويج مفاهيم ارزشي نظير تكريم و تعليم؛

6- تكريم و تعظيم خانواد ههاي معزز شهدا و ايثارگران به عنوان الگوي تربيت جهادي.

ماده 3: رويكردها

1- تأكيد بر الگوهاي مردم نهاد جهت مقابله با فقر و تكاثر؛

2 - پرهيز از شعار زدگي و تأكيد بر ترويج عملي ارز شهاي اخلاقي و جهادي

3- استفاده و حمايت حداكثري از فعالين و گروه هاي موجود مردمي و جهادي در سطح محله؛

4- تمركز بر حفظ عزت و كرامت مخاطبين و محرومين؛

5- همكاري با نهادهاي تخصصي موجود براي مقابله با معضلات.

 

ماده 4: ساختار سازماني

خانه جهاد و ايثار و كانون هاي زيرمجموعه آن تحت نظارت مدير محله به صورت تعاملي، مشاركتي، شبكه اي و فعاليت هاي تيمي، به اجراي برنامه هاي خود م يپردازند و اداره كل فرهنگي شهرداري تهران، مسئوليت سياست گذار ي و هدايت كلان خانه را بر عهده دارد. اداره كل فرهنگي مي تواند با مديريت و برنامه ريزي خود، شوراي مشورتي متشكل از سازمان ه ا و نهادهاي مرتبط رابراي اداره بهتر خانه ها تشكيل دهد. كمك هاي مالي احتمالي شهرداري تهران از محل اعتبارات اين اداره كل قابل ارائه خواهد بود.

 ماده 5: شرايط اختصاصي مسئول خانه

مسئول خانه ضمن دارا بودن شرايط عمومي مي بايست داراي شرايط اختصاصي زير نيز باشد:

- تحصيلات بالاتر از كارشناسي يا معادل حوزوي آن، در غير اين صورت سابقه 2 سال فعاليت مؤثر براي دارندگان مدارك تحصيلي پايي نتر؛

- سابقه فعاليت در يكي از حوزه هاي جهادي، ايثارگري، خيريه ، اجتماعي و مذهبي.

 

ماده 6: محورهاي اصلي فعاليت و كاركردهاي مورد انتظار

علاوه بر محورهاي عمومي و مشترك خانه ها، انتظار مي رود تا موارد ذيل توسط مسئولين خان هها و كانو نها صورت پذيرد:

1- شناسايي سازمان هاي مردمي، افراد فعال در حوزه امور خيرخواهانه درسطح محله و همكاري و همراهي با آنان در ساماندهي و بهبود اجرايي اين امور؛

2- شناسايي اقشار و خانواده هاي نيازمند كه به صورت جدي درگيرآسيب هاي اجتماعي نشده اند.

3- توليد بانك اطلاعاتي و ايجاد بسترهاي حمايتي و توانمندسازي در حوزه هاي درمان، اشتغال، مسكن، ازدواج، ارزاق و ...؛

4- رصد مشكلات و آسيب ها و پيگيري براي رفع آن ها در حوزه خدمات شهري در سطح محلات از طريق مراجع تخصصي در سازما نهاي مرتبط؛

5- ساماندهي و برگزاري اردوهاي جهادي استاني، شهري و محله اي درنقاط محروم با مشاركت جوانان و داوطلبين مردمي محله؛

6- شناسايي نذورات و خيرين محله اي و ارائه به جامعه مورد هدف؛

7- تهيه بانك اطلاعاتي و ارائه خدمات به خانواده هاي معظم شاهد وايثارگر و تكريم و تجليل از ايشان؛

8- برگزاري همايش، نشست،كمپين و ... با موضوع خانه از جمله برگزاري بازارچه هاي خيريه، يادواره هاي شهدا و ...؛

9- برگزاري اردو در حوزه اوقات فراغت نظير اردوهاي تفريحي و تربيتي،راهيان نور و ... در تعامل با اداره كل فرهنگي

مطالب
خانه جهاد و ایثار
معرفی خانه جهاد و ایثار
خانه خدمات اجتماعی
معرفی خانه خدمات اجتماعی
آموزش شهروندی
معرفی آموزش شهروندی
خانه دوام و ایمنی
معرفی خانه دوام و ایمنی
خانه دانش و پژوهش
معرفی خانه دانش و پژوهش
خانه ورزش
معرفی خانه ورزش
خانه خانواده و سبک زندگی
معرفی خانه خانواده و سبک زندگی
خانه قرآن و عترت
معرفی خانه قرآن و عترت
فناوری اطلاعات
معرفی فناوری اطلاعات
خانه سلامت ومحیط زیست
معرفی خانه سلامت و محیط زیست
خانه هنر و ادب
معرفی خانه هنر و ادب سرای محله آسمانها