دوره چرم دوزی

دوره توجیهی چرم دوزی به صورت رایگان برگزار می گردد. برای شرکت در این کلاس توجیهی با شماره ۰۹۳۷۲۷۴۹۵۴۰ تماس حاصل نمایید.
هزینه ثبت نام در دوره: رایگان
وضعیت دوره : دوره آموزشی غیرفعال است تاریخ ثبت : 1398/6/4
تاریخ شروع دوره : 1398/6/10 تاریخ پایان دوره : 1398/6/10
نوع دوره : دوره حضوری نوع تدریس : گروهی
پیش نیاز :

-

وسایل مورد نیاز :

-

اهداف دوره :

-

مفاد درسی :

-

دوره چرم دوزی
نام محل برگزاری
مدرسان