زبان کودکان FONIX سرای محله آسمانها

هزینه ثبت نام در دوره: 900,000 ریال
وضعیت دوره : فعال تاریخ ثبت : 1398/4/2
کد دوره : r089345162 نوع دوره : دوره های آموزشی
تاریخ شروع دوره : 1398/4/18 تاریخ پایان دوره : 1398/5/13
پیش نیاز :

وسایل مورد نیاز :

اهداف دوره :

جهت تعلیم زبان انگلیسی کودکان بین 4 تا 7 سال فقط با رنگ آمیزی و ترانه و آهنگ و کارتون وبدون نوشتن می باشد.

مفاد درسی :

زبان کودکان FONIX سرای محله آسمانها
محل برگزاری
مدرسان