دوره سواد رسانه ای

کلاس توسط جناب آقای فولادی برگزار می گردد. در پایان دوره به شرکت کنندگانی که به طور کامل در این کلاس ها شرکت کنند کارت شهروندی( تخفیفات: بعضی از مکان های فرهنگی و...)
هزینه ثبت نام در دوره: رایگان
وضعیت دوره : دوره آموزشی غیرفعال است تاریخ ثبت : 1398/5/15
تاریخ شروع دوره : 1398/5/30 تاریخ پایان دوره : 1398/5/30
نوع دوره : کارگاه آموزشی نوع تدریس : گروهی
پیش نیاز :

-

وسایل مورد نیاز :

-

اهداف دوره :

-

مفاد درسی :

-

دوره سواد رسانه ای
نام محل برگزاری
مدرسان