دوره عکاسی حرفه ای

جهت هماهنگی و کسب اطلاعات بیشتر با شماره 26740260 تماس حاصل فرمائید.
هزینه ثبت نام در دوره: 3,500,000 ریال
وضعیت دوره : فعال تاریخ ثبت : 1398/7/1
تاریخ شروع دوره : 1398/7/9 تاریخ پایان دوره : 1398/10/3
نوع دوره : دوره حضوری نوع تدریس : گروهی
پیش نیاز :

-

وسایل مورد نیاز :

-

اهداف دوره :

-

مفاد درسی :

-

دوره عکاسی حرفه ای
نام محل برگزاری
مدرسان