قرآن و عترت

هزینه ثبت نام در دوره: رایگان
ظرفیت: 4 حد نصاب: 4
وضعیت دوره : دوره آموزشی غیرفعال است تاریخ ثبت : 1398/3/19
کد دوره : r439615827 نوع دوره : کارگاه آموزشی
تعداد شرکت کننده ها : 1 نفر نوع تدریس : گروهی
تاریخ شروع دوره : 1398/3/27 تاریخ پایان دوره : 1398/3/27
پیش نیاز :

وسایل مورد نیاز :

اهداف دوره :

مفاد درسی :

قرآن و عترت
محل برگزاری
مدرسان