دوره بازی درمانی برای کودکان زیر 6 سال

جهت هماهنگی و کسب اطلاعات بیشتر با مربی دوره سرکار خانم صالحی با شماره 09125501235 تماس حاصل فرمائید.
هزینه ثبت نام در دوره: 700,000 ریال
وضعیت دوره : فعال تاریخ ثبت : 1398/7/1
تاریخ شروع دوره : 1398/7/7 تاریخ پایان دوره : 1398/7/28
نوع دوره : دوره حضوری نوع تدریس : گروهی
پیش نیاز :

-

وسایل مورد نیاز :

-

اهداف دوره :

-

مفاد درسی :

-

دوره بازی درمانی برای کودکان زیر 6 سال
نام محل برگزاری
مدرسان