شطرنج سرای محله آسمانها

هزینه ثبت نام کلاس به صورت حضوری در خود مجموعه با دستگاه کارت خوان دریافت می گردد.
هزینه ثبت نام در دوره: رایگان
وضعیت دوره : دوره آموزشی غیرفعال است تاریخ ثبت : 1397/9/28
کد دوره : r856402739 نوع دوره : دوره های آموزشی
تاریخ شروع دوره : 1397/10/9 تاریخ پایان دوره : 1397/11/28
پیش نیاز :

ندارد

وسایل مورد نیاز :

شطرنج

اهداف دوره :

تقویت قدرت تفکر و حافظه

مفاد درسی :

طبق سر فصل

شطرنج سرای محله آسمانها
محل برگزاری
مدرسان