اعتماد به نفس برای بزرگسالان

این کارگاه یک روزه جهت آشنایی با دوره مهارت زندگی است و رایگان می باشد. دوره اصلی متعاقبا اعلام خواهد شد.
هزینه ثبت نام در دوره: رایگان
وضعیت دوره : دوره آموزشی غیرفعال است تاریخ ثبت : 1398/3/29
کد دوره : r864390172 نوع دوره : کارگاه آموزشی
تاریخ شروع دوره : 1398/4/11 تاریخ پایان دوره : 1398/4/11
پیش نیاز :

وسایل مورد نیاز :

اهداف دوره :

مفاد درسی :

اعتماد به نفس برای بزرگسالان
محل برگزاری
مدرسان