دوره خوشنویسی لاتین

هزینه ثبت نام در دوره: 1,000,000 ریال

لطفا جهت ثبت نام در دوره، کاربری خود را به شرکت کننده تغییر دهید.

وضعیت دوره : دوره آموزشی غیرفعال است تاریخ ثبت : 1398/7/1
تاریخ شروع دوره : 1398/7/9 تاریخ پایان دوره : 1398/7/30
نوع دوره : دوره حضوری نوع تدریس : گروهی
پیش نیاز :

-

وسایل مورد نیاز :

-

اهداف دوره :

-

مفاد درسی :

-

دوره خوشنویسی لاتین
نام محل برگزاری
مدرسان