دوره مقدماتی رباتیک

جلسه اول این دوره رایگان می باشد.
هزینه ثبت نام در دوره: 1,000,000 ریال
وضعیت دوره : فعال تاریخ ثبت : 1398/7/1
تاریخ شروع دوره : 1398/7/7 تاریخ پایان دوره : 1398/8/12
نوع دوره : دوره حضوری نوع تدریس : گروهی
پیش نیاز :

-

وسایل مورد نیاز :

-

اهداف دوره :

-

مفاد درسی :

-

دوره مقدماتی رباتیک
نام محل برگزاری
مدرسان