زبان Topnotch سرای محله آسمان ها

هزینه ثبت نام کلاس به صورت حضوری در خود مجموعه با دستگاه کارت خوان دریافت می گردد.
هزینه ثبت نام در دوره: رایگان
وضعیت دوره : دوره آموزشی غیرفعال است تاریخ ثبت : 1397/9/28
کد دوره : r935260418 نوع دوره : دوره های آموزشی
تاریخ شروع دوره : 1397/9/28 تاریخ پایان دوره : 1397/10/24
پیش نیاز :

ندارد

وسایل مورد نیاز :

دفتر - خودکار

اهداف دوره :

توانایی یادگیری کلمات و محاوره

مفاد درسی :

طبق کتاب درسی

زبان Topnotch سرای محله آسمان ها
محل برگزاری
مدرسان