دوره های آموزشی
تاریخ شروع: 1398/4/18 خوشنویسی لاتین سرای محله آسمان

تاریخ شروع: 1398/4/22 مهارت های زندگی در سرای محله آسمان

تاریخ شروع: 1398/4/18 زبان کودکان FONIX سرای محله آسمانها

تاریخ شروع: 1398/4/11 اعتماد به نفس برای بزرگسالان

این کارگاه یک روزه جهت آشنایی با دوره مهارت زندگی است و رایگان می باشد. دوره اصلی متعاقبا اعلام خواهد شد.

تاریخ شروع: 1398/4/8 مهارت های زندگی

این کارگاه یک روزه جهت آشنایی با دوره مهارت زندگی است و رایگان می باشد. دوره اصلی متعاقبا اعلام خواهد شد.

تاریخ شروع: 1398/3/27 قرآن و عترت

تاریخ شروع: 1397/10/9 شطرنج سرای محله آسمانها

هزینه ثبت نام کلاس به صورت حضوری در خود مجموعه با دستگاه کارت خوان دریافت می گردد.

تاریخ شروع: 1397/9/28 زبان Topnotch سرای محله آسمان ها

هزینه ثبت نام کلاس به صورت حضوری در خود مجموعه با دستگاه کارت خوان دریافت می گردد.