دوره های آموزشی
تاریخ شروع: 1398/7/8 روانشناسی عمومی

تاریخ شروع: 1398/6/25 دوره آموزشی چادرزنی امداد

تاریخ شروع: 1398/6/25 دوره زبان ترکی استانبولی

سطح این دوره (ترم 2) A1 می باشد. نام کتاب دوره Yedi iklim می باشد.

تاریخ شروع: 1398/7/6 دوره کمکهای اولیه

این دوره رایگان می باشد. مدرس دوره سرکار خانم خداداد می باشند. برای هماهنگی و کسب اطلاعات بیشتر با شماره 26740260 تماس حاصل فرمائید.

تاریخ شروع: 1398/7/9 دوره جامع گلدوزی

این دوره هفته ای 2 روز تشکیل می شود. هزینه تمامی وسایل لازم به عهده مربی دوره، سرکار خانم شعبانپور می باشد. جهت هماهنگی و کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09126767190 تماس حاصل فرمائید.

تاریخ شروع: 1398/6/26 دوره شماره دوزی

این دوره 2 جلسه می باشد. جهت هماهنگی و کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09126767190 تماس حاصل فرمائید. همچنین هزینه های این دوره به عهده مربی دوره سرکار خانم شعبانپور می باشد.

تاریخ شروع: 1398/6/23 دوره ماهی های رزین

دوره ماهی های رزین 2 جلسه می باشد. جهت هماهنگی و کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09126767190 تماس حاصل فرمائید.و همچنین تمام وسایل به عهده مربی دوره، سرکار خانم شعبانپور می باشد.

تاریخ شروع: 1398/6/23 دوره تحلیل نقاشی کودکان

این دوره برای کودکان زیر 7 سال می باشد. جهت هماهنگی و کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09125501235 تماس حاصل فرمائید.

تاریخ شروع: 1398/6/24 دوره مقدماتی رباتیک

جلسه اول این دوره رایگان می باشد. جهت هماهنگی و کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09125501235 تماس حاصل فرمائید.