نازنین شهبازی

کارشناس مترجمی زبان انگلیسی
نازنین شهبازی

تخصص ها: مدرس زبان انگلیسی

برای دریافت فایل رزومه مدرس کلیک کنید.

مدرسان

یاسمن مرادی
مدرس و برگزارکننده
کبری صالحی
کارشناسی تربیت