آناهید عمرانی طالقانی

کارشناس فیزیک
آناهید عمرانی طالقانی

تخصص ها: فیزیک

مدرسان

ندا نهضتی
روان شناسی عمومی
فائزه جعفری
مترجمی عربی
آقای عبداللهی
استاد شطرنج
فاطمه مقدسی
کارشناس روانشناسی