آناهید عمرانی طالقانی

کارشناس فیزیک
آناهید عمرانی طالقانی

تخصص ها: فیزیک

مدرسان

یاسمن مرادی
مدرس و برگزارکننده
کبری صالحی
کارشناسی تربیت