آناهید عمرانی طالقانی

کارشناس فیزیک
آناهید عمرانی طالقانی

تخصص ها: فیزیک

برای دریافت فایل رزومه مدرس کلیک کنید.

مدرسان

یاسمن مرادی
مدرس و برگزارکننده
کبری صالحی
کارشناسی تربیت