سید محمد رضا خطیبی

مهندس خطیبی
سید محمد رضا خطیبی

تخصص ها: کامپیوتر و شبکه - تغذیه و عسل شناسی

در حال حاضر رزومه ای برای نمایش وجود ندارد.

مدرسان

یاسمن مرادی
مدرس و برگزارکننده
کبری صالحی
کارشناسی تربیت