آقای عبداللهی

استاد شطرنج
آقای عبداللهی

تخصص ها: مدرس شطرنج

برای دریافت فایل رزومه مدرس کلیک کنید.

مدرسان

آقای عبداللهی
استاد شطرنج
فاطمه مقدسی
کارشناس روانشناسی
نازنین شهبازی
کارشناس مترجمی زبان انگلیسی
فرهاد طاوسی
مربی درجه یک و ممتاز کشور