دوره چرم دوزی

دوره توجیهی چرم دوزی به صورت رایگان برگزار می گردد. برای شرکت در این کلاس توجیهی با شماره ۰۹۳۷۲۷۴۹۵۴۰ تماس حاصل نمایید.

لطفا جهت ثبت نام در دوره، کاربری خود را به شرکت کننده تغییر دهید.

هزینه ثبت نام در دوره: رایگان
هزینه گواهی پایان دوره: رایگان
وضعیت دوره : دوره غیرفعال است
تاریخ ثبت : 1398/6/4
تاریخ شروع دوره : 1398/6/10
تاریخ پایان دوره : 1398/6/10
نوع دوره : دوره حضوری
نوع تدریس : گروهی
پیش نیاز :

-

وسایل مورد نیاز :

-

اهداف :

-

مفاد درسی :

-

دوره چرم دوزی
نام محل برگزاری
مدرسان