دوره سواد رسانه ای

کلاس توسط جناب آقای فولادی برگزار می گردد. در پایان دوره به شرکت کنندگانی که به طور کامل در این کلاس ها شرکت کنند کارت شهروندی( تخفیفات: بعضی از مکان های فرهنگی و...)

لطفا جهت ثبت نام در دوره، کاربری خود را به شرکت کننده تغییر دهید.

هزینه ثبت نام در دوره: رایگان
هزینه گواهی پایان دوره: رایگان
وضعیت دوره : دوره غیرفعال است
تاریخ ثبت : 1398/5/15
تاریخ شروع دوره : 1398/5/30
تاریخ پایان دوره : 1398/5/30
نوع دوره : کارگاه آموزشی
نوع تدریس : گروهی
پیش نیاز :

-

وسایل مورد نیاز :

-

اهداف :

-

مفاد درسی :

-

دوره سواد رسانه ای
نام محل برگزاری
مدرسان